4 mei 2020

Goedkope olie! Maar heb je de stroomprijs al gezien?

We zitten momenteel in een allesoverheersende gezondheidscrisis. Je kan je dan afvragen: wat met de klimaatproblematiek? Onder invloed van de huidige lockdown is het effect van onze activiteiten op het klimaat heel duidelijk: minder luchtverontreiniging, properdere waterwegen ... 

"Duurzame mobiliteit draagt bij tot een beter leefklimaat."

In de nabije toekomst hervatten we stilaan terug het gewone leven, en de daarbij horende industriële activiteiten en verplaatsingen. En dan is de recente evolutie van de olieprijs een fenomeen dat tot nadenken stemt. Wat is het effect van dit moment op de ontwikkeling en de toekomst van elektrisch rijden?
De olieprijs keldert!

Op 20 april daalde de prijs voor een vat WTI olie met levering in mei 2020 in de Verenigde Staten onder nul (zie Prijs van ruwe olie stort samen ...). Met ander woorden, je kreeg geld wanneer je olie inkocht. In Europa was de prijs van een vat Brent olie in de laatste 5 jaar nog nooit zo laag.

Bron: Brent crude oil prices 10 year daily chart


Goed nieuws voor iedereens portemonnee, zou je denken. Maar ook: dé ultieme boost voor onze klassieke mobiliteit en de doodsteek voor elektrisch rijden? De aanhangers van dit idee zullen dit zeker onderschrijven. Alleen, is dit echt zo of is het alleen maar ijdele hoop?

"Krijgt elektrisch rijden een klap vanwege de lage olieprijs?"

De olieproductie is een “Global Market” die de “Global Economy” dient. Als wereldwijde markt wordt ze gedomineerd door de wetten van vraag & aanbod. Daarnaast is olie ook een machtsmiddel. Al decennia is het een belangrijke factor in de wereldpolitiek. In recente tijden hield de planning van productiecapaciteit geen rekening met de huidige gezondheidscrisis net omwille vanwege onenigheid tussen de verschillende oliegrootmachten. Met alle gevolgen van dien.

Als je teveel olie produceert - en aangezien olie een fysiek en vloeibaar product is, moet deze opgeslagen worden - en je ze niet kan opslaan of verkopen, dan heeft dit een direct gevolg op de prijs. Lage prijzen zijn voor de olieproducenten zelf slecht nieuws. Immers, in deze situatie zijn de productieprijzen (vooral voor de VS) hoger dan de verkoopsprijzen. Het hele systeem lijdt hieronder.
Volgt de elektriciteitsprijs?

In België wordt ongeveer 40% van de elektriciteit geproduceerd in nucleaire centrales, aangevuld met groene stroomproductie uit zon, wind en biomassa- en gascentrales.


Bron: Febeg.be


Alhoewel de productiecapaciteit nog sterk moet stijgen is het aandeel van de groene stroomproductie in België de afgelopen jaren toegenomen. Op zonnige dagen met wind wordt 40 tot 45% van onze elektriciteitsbehoefte geproduceerd uit zon en wind.


Oorsprong Belgische elektriciteit d.d. 21 april 2020


Op het moment dat de olieprijs onder nul ging, waren we getuige van een interessante situatie in onze elektriciteitsmarkt. De stroomprijs ging enkele dagen na elkaar en gedurende enkele uren per dag ook onder nul, een fenomeen veroorzaakt door de productie van groene stroom. In plaats van pakweg 30 EUR/MWh te betalen, kréég je 90 EUR wanneer je elektriciteit inkocht (prijs uit spotmarkt voor elektriciteit).

"Met hernieuwbare elektriciteit drijft de natuur onze nieuwe mobiliteit aan!"

Bij groene stroomproductie is de natuur verantwoordelijk voor de negatieve prijzen, in tegenstelling tot de negatieve olieprijzen die ontstonden onder druk van de wereldsituatie. Immers, groene stroom is volledig afhankelijk van de aanwezigheid van zon & wind. In de algemene publieke opinie heerst nog steeds het idee dat er weinig groene stroom kan worden geproduceerd. Niets is minder waar !
De les? De duurzaamheid van de prijs en de levering

Het beeld dat we hier schetsen is een momentopname. De vraag voor de eindgebruiker is hoe duurzaam die prijsschommelingen zijn en welk effect ze in de portemonnee hebben.

Als we kijken naar de lage olieprijs, dan kunnen we stellen dat die helemaal niet duurzaam is. Hij is immers het gevolg van de huidige marktsituatie. Olieproducenten ondervinden aan de lijven hoe fragiel de marktsituatie voor hen is. Daarenboven hangt aan de productie van olie altijd een kost vast.

Bron foto’s Unsplash: v.l.n.r. Grant Durr, Frédéric Paulussen, Zbynek Burival, Daniel Lee

Kijken we naar groene energie, dan zien we een heel ander verhaal. De productiekosten van zonne- en windenergie evolueren op langere termijn naar nul. Immers, de brandstofkost is nul! Deze duurzame en goedkope energiebronnen zijn de basis van een nieuwe industriële revolutie die zich op gang trekt. Onze economie gebruikt immers steeds meer elektriciteit als energiebron. Ze is de motor van de 4de industriële revolutie. De groei van hernieuwbaar geproduceerde, goedkope elektriciteit ondersteunt deze evolutie en is belangrijk in het succes ervan. Bovendien zijn het lokale energiebronnen die ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstof die we moeten importeren!
En elektrisch rijden?

Bij traditionele mobiliteit, i.e. de verbrandingsmotor, moet je, naast het niet duurzame aspect van de productie van olie, ook rekening houden met het lage rendement van de verbrandingsmotor. Je hebt dus véél energie (fossiele brandstof) nodig om je voort te bewegen. 

De elektriciteitskost heeft een relatief klein aandeel in de totale kost van elektrisch rijden. En toch speelt de oorsprong van de elektriciteit en de kostprijs ervan toch vaak een hoofdrol in de overstap naar elektrisch rijden. Alle kaarten moeten juist liggen.

Elektrisch rijden maakt optimaal gebruik van de beschikbare energie. We zijn ervan overtuigd dat de opmars van de elektrische wagen de tendens naar groene stroomproductie alleen maar zal versterken. Meer nog, door middel van intelligent laden en energieopslag zal elektrisch rijden toelaten de ‘gratis’ stroom maximaal te gebruiken.

"Met 3 tot 5 maal minder energie realiseren we dezelfde mobiliteit!"

Ook zelf energie produceren zal daar een belangrijke rol in spelen. Immers, alleen op die manier zullen energienetwerken in staat blijven om de levering te verzekeren. En daar hoort een beloning voor de zelfproducent bij. Momenteel misschien nog een utopie maar wel een noodzakelijke evolutie willen we naar een groot percentage groene stroom evolueren.

"Mobiliteit direct gekoppeld met energieproductie en -netwerken."

Elektrisch rijden is een manier om op individuele wijze een positieve impact op het klimaat te hebben. Post-corona hebben we met onze mobiliteitskeuze een invloed !


Blijf ons in de komende maanden volgen.

Zorg goed voor elkaar en blijf veilig!
Het VitaeMobility team


Foto door Andrew Roberts op Unsplash 


Fabriekstraat 38 bus 8 2547 Lint
info@vitaemobility.eu
T +32 3 500 00 84
Ontdek ons team
Privacy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x